I tilfælde af utilsigtede hændelser:

Fremgangsmåde:

Hvem der er ansvarlig for rapportering af utilsigtede hændelser

Hver enkelt fysioterapeut er ansvarlig for selv at indrapportere de hændelser, som de enten selv er deltagere i, eller som de observerer i klinikken. Observerer personale en utilsigtet hændelse, fortæller personale det til klinikejeren, Marianne Nordensgaard, som står for rapporteringen af den utilsigtede hændelse.

Hvordan en utilsigtet hændelse rapporteres

Der rapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed: https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public , Link til www.stps.dk

Hvem der er ansvarlig for evt. i samarbejde med regionale patientsikkerhedspersoner at følge op på utilsigtede hændelser

Vedkommende, som har rapporteret en utilsigtet hændelse, er selv ansvarlig for at følge op på hændelsen, når forløbet er beskrevet og vurderet i regionalt regi.

Hvordan læring af utilsigtede hændelser sker i klinikken

Utilsigtede hændelser er et fast punkt på dagsordenen til personalemøderne. Den utilsigtede hændelse beskrives af vedkommende, som har rapporteret hændelsen, og som også kommer med forslag til forebyggende tiltag, hvis det er relevant. Forebyggende tiltag samt læring snakkes igennem i fællesskab.

Information til patienter om utilsigtede hændelser

Patienterne informeres om utilsigtede hændelser på klinikkens hjemmeside under fanen ”Patientsikkerhed”, hvor der ligger et link til pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre” https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

Del siden